Oferta dla dorosłych
1. Zaburzenia nastroju( epizod deprersyjny, depresja, dystymia)
2. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
3. Zaburzenia lękowe(lęk paniczny, zaburzenia lękowe uogólnione)
4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
5. Zaburzenia lękowe pod postacią fobii
6. Zaburzenia z objawami somatycznymi
7. Niepełnosprawność intelektualna
8. Trudności z poczuciem własnej wartości, samooceną, wiarą w siebie
9. Problemy w relacjach z partnerem, partnerką
10. Praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi
11. Zaburzenia mowy - logopedia

Kontakt

dr Marek Janiak
38-222 Cieklin-Józefów
Cieklin-Józefów 278
tel. 535 455 191
mail. terapiamarek@gmail.comGabinet Wrocław:
ul. Nowowiejska 26, Wrocław